Sonda

Skąd dowiedziałeś/aś się o projekcie?
 
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
Państwowa Szkoła Wyższa
Program Kapitał Ludzki
Firma symulacyjna PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 sierpnia 2009 15:10

Przedmiot firma symulacyjna jest realizowany w formie warsztatów na II roku (w I i II semestrze). Zajęcia służą konfrontowaniu teorii z praktyką, uczeniu się podejmowania odpowiedzialnych decyzji gospodarczych, zdobywaniu umiejętności praktycznych, w tym  umiejętności pracy zespołowej.

 

Zajęcia z przedmiotu „Firma symulacyjna” odbywają się w pracowniach informatycznych, wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Studenci wykorzystują przeglądarkę internetową oraz własne hasło, aby zalogować się do symulacji Marketplace. Za pomocą symulatora działalności gospodarczej, jakim jest Web Marketplace, studenci mają za zadanie zbudować przedsiębiorstwo, a następnie zadbać o jego pomyślny rozwój, walcząc o klientów z firmami swoich kolegów z grupy.

 

W każdym z 12 cykli decyzyjnych studenci przeprowadzają analizę sytuacji, a następnie planują strategię rozwoju i wprowadzają ją w czyn. Przed studentami stoi szereg realistycznych decyzji, m.in. takich, jak: analiza badań marketingowych, projektowanie marek produktów, planowanie kampanii reklamowych, zatrudnianie pracowników, ustalanie harmonogramu produkcji, zarządzanie przepływem gotówki itd. Wszystko to odbywa się pod okiem instruktora, który dokonuje analizy pracy studentów i porównuje ich osiągnięcia za pomocą różnorodnych wykresów i raportów. Web Marketplace ma intuicyjny wygląd i sposób działania, a wszystkie niezbędne dla studentów informacje znajdują się w dostępnych po zalogowaniu materiałach szkoleniowych i podręcznikach.

 

Studenci w ramach zajęć wypełniają również dokumenty rejestracyjne niezbędne do założenia firmy i rejestrują ją w Polskiej Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM”, a następnie przygotowują ofertę i dokonują transakcji handlowych z innymi firmami symulacyjnymi. Powyższe czynności sprawiają, że studenci dostają szansę sprawdzenia swojej wiedzy w praktyce, a także mają możliwość lepszego i pełniejszego przyswojenia logiki biznesu.

 

Do pomiaru wyników działalności firmy będzie służyła Zrównoważona Karta Wyników. Na efekt działalności firmy składać się będą wyniki finansowe, skuteczność działań na rynku, wyniki marketingu, polityka inwestycyjna, zarządzanie aktywami i wzrost majątku. Ponadto dużą rolę w ocenie pracy studenta będzie odgrywało zaangażowanie w prowadzenie Firmy symulacyjnej.

 

Grupa (firma symulacyjna), która osiągnie najlepsze efekty (np. zysk) po II roku będzie uczestniczyć w 2-tygodniowej LETNIEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, prowadzonej przez wybitnych trenerów, zakończonej zdobyciem certyfikatu.

 

 

Zmieniony: środa, 19 stycznia 2011 15:43