Warsztaty z zakresu "miękkich kompetencji" Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 grudnia 2009 18:33

Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich obejmują 32 godz. zajęć realizowanych w formie warsztatów z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych, w tym technik multimedialnych. Zajęcia podzielone zostały na sześć bloków tematycznych, tj.:

  • autoprezentacja - 6 godzin,
  • tworzenie dokumentów aplikacyjnych – 4 godziny,
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - 6 godzin,
  • asertywność - 6 godzin,
  • odporność na stres - 4 godziny,
  • komunikacja interpersonalna - 6 godzin.

 

Szkolenia odbywają się na I roku studiów podczas 5-icu edycji w roku, każda edycja (grupa) liczy 15 osób. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

 

Pierwsza edycja szkoleń! – opinie uczestników

 

Niemal wszyscy studenci, spośród grupy osób uczestniczących w szkoleniach w roku akad. 2009/2010 ocenili, że zajęcia umożliwiły poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu kompetencji miękkich. Zdecydowana większość badanych za pomocą ankiety okresowej studentów uznała (76,5%), że poziom ich wiedzy z zakresu kompetencji miękkich jest wyższy lub zdecydowanie wyższy w porównaniu do okresu sprzed rozpoczęcia zajęć. Co piąty student swój poziom wiedzy ocenił jako raczej wyższy (20,5%). Podobnie pozytywnie ocenione zostały nabyte umiejętności praktyczne, gdzie za zdecydowanie wyższe uznało je 38,5% badanych, za wyższe – 35,9%, zaś za raczej wyższe – 23,1%.

 

Badania opinii studentów wskazują, że w wyniku odbytych szkoleń w najwyższym stopniu studenci udoskonalili takie umiejętności, jak tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (średnia ocen powyższej 3,8 w skali 1-5).

 

Uczestnicy szkoleń ocenili bardzo wysoko przydatność wszystkich modułów składających się na szkolenie. Studenci za najbardziej przydatne do zwiększenia szans na rynku pracy moduły uznali: tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej oraz autoprezentację (średnia ocen powyżej 4,2 w skali 1-5).

 

Studenci dość wysoko ocenili ogólną przydatność doświadczeń i praktycznych umiejętności zdobytych w trakcie cyklu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich. Uznali je za wysoce przydatne do zwiększenia swoich szans na rynku pracy (średnia ocen 4,3 w skali 1-5), podjęcia pracy w komercyjnych organizacjach (średnia 4,0) oraz założenia własnej firmy (średnia 3,8).

 

Zapraszamy wszystkich Studentów objętych Projektem do wykorzystania swojej szansy i zgłoszenia chęci uczestnictwa w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich!!!

 

Zespół realizujący Projekt

Zmieniony: wtorek, 12 kwietnia 2011 11:53