O projekcie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 sierpnia 2009 14:58

CELE PROJEKTU

Cel główny:
Praktyczne przygotowanie studentów kierunku Zarządzanie do wejścia na rynek pracy.


Cele szczegółowe:

  1. Przygotowanie praktyczne studentów kierunku Zarządzanie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do wejścia na rynek pracy poprzez objęcie konkurencyjną, specjalistyczną i nowoczesną ścieżką kształcenia.
  2. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych i poprawa zdolności adaptacyjnych absolwentów kierunku Zarządzanie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do wymagań rynku pracy.
  3. Podniesienie umiejętności studentów w zakresie matematyki.
  4. Stworzenie fundamentów pod budowę systemu wspierania i rozwoju przedsiębiorczości w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
  5. Umożliwienie studentom bezpośredniego kontaktu z ekspertami, przedsiębiorcami.

Działania:

  • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z MATEMATYKI
  • NOWE PRZEDMIOTY – specjalistyczne przedmioty prowadzone przez praktyków posiadających doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach w dziedzinach związanych z prowadzonym przedmiotem.

Nowe przedmioty to:
- INFORMATYCZNE WSPARCIE BIZNESU
- CONTROLLING OPERACYJNY I STRATEGICZNY
- ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ FIRMY
- BIZNESPLAN

  • FIRMA SYMULACYJNA oraz LETNIA SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Warsztaty odbywać się będą w pomieszczeniu zorganizowanym w PSW na wzór biura. Każda grupa ćwiczeniowa stworzy własną firmę symulacyjną. W firmie symulacyjnej będą wyróżnione działy m.in. zarządzanie, sprzedaż i dystrybucja, IT. Studenci będą zmieniać dział, tak aby każdy wcielił się we wszystkie role w firmie.

Każda firma symulacyjna będzie miała swojego mentora – przedsiębiorcę z branży, w której będzie prowadzić działalność. Wszystkie powstałe w projekcie firmy symulacyjne zostaną zarejestrowane w Centrali Firm Symulacyjnych „CENSYM” w Zielonej Górze, co umożliwi nawiązanie współpracy z innymi firmami symulacyjnymi polskimi i zagranicznymi zrzeszonymi w Europejskiej Centrali Firm Symulacyjnych „EUROPEN”.

Grupa (firma symulacyjna), która osiągnie najlepsze efekty (np. zysk) będzie uczestniczyć w 2-tygodniowej LETNIEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, prowadzonej przez wybitnych trenerów, zakończonej zdobyciem certyfikatu.

  • PRAKTYKI STUDENCKIE

Odbywać się będą w renomowanych firmach, co stanowić będzie gwarancję najwyższej jakości zdobytego doświadczenia zawodowego.

  • BIURO KARIER

- Prowadzenie bloku szkoleń z zakresu kompetencji miękkich tj.: autoprezentacja, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, asertywność, odporność na stres, komunikacja interpersonalna.

- Doradztwo zawodowe- służyć będzie poznaniu przez studentów ich predyspozycji zawodowych.

- Targi Pracy - skierowane do studentów, absolwentów PSW oraz firm poszukujących pracowników. Głównym celem będzie ułatwienie kontaktu studentów z przedstawicielami firm. Studenci będą mieli okazję na poznanie lokalnych i krajowych pracodawców. Pracodawcy zaś, będą mieli okazję wyartykułować swoje potrzeby odnośnie kompetencji i umiejętności przyszłych pracowników.

- Stworzenie systemu gromadzenia przez Uczelnię informacji od pracodawców w sprawie poziomu dopasowania kompetencji absolwentów do ich potrzeb.

Zajęcia będą prowadzone w salach wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu oraz z zainstalowanymi specjalistycznymi programami komputerowymi.

Udział we wszystkich działaniach projektu jest bezpłatny.

Zmieniony: wtorek, 01 grudnia 2009 18:57