Praktyki studenckie Drukuj
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 sierpnia 2009 15:11

Uwaga studenci I roku!
Rozpoczynamy rekrutację na Praktyki studenckie 2011/2012, spotkanie 12 kwietnia 2012r.  o godz 12.00 w pokoju 379R


Praktyki studenckie
organizowane są po I roku studiów (na 1 studenta 40 godz. x 4 tyg.) dla wybranych, zgodnie z obowiązującym regulaminem rekrutacji, 10 osób. Odbywają się one w renomowanych firmach, które stanowić będą gwarancję najwyższej jakości zdobytego doświadczenia zawodowego.Regulamin rekrutacji na praktyki studenckie w roku akad. 2011/2012

1. Praktyki realizowane będą w okresie lipiec-wrzesień po pierwszym roku w wymiarze 40 godzin x 4 tygodnie i będą uznawane jako praktyki studenckie na kierunku Zarządzanie PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

2. Zaliczenie praktyk studenckich jest warunkiem koniecznym zaliczenia I roku studiów.

3. Praktyki w projekcie uwzględniają koszty utrzymania studenta na praktykach.

4. Rekrutacja trwa w okresie kwiecień- czerwiec 2011.

5. W praktykach w ramach projektu może uczestniczyć 11 studentów.

6. Kryterium podstawowym przejścia pierwszego etapu rekrutacji jest uzyskanie zaliczenia I i II semestru studiów.

7. Kryterium właściwym rekrutacji jest

a. uzyskanie jak najwyższej średniej ocen z przedmiotów:

o   Mikroekonomia
o   Marketing
o   Technologia informacyjna
o   Język obcy

b. chęć uczestnictwa w praktykach w ramach projektu.

8. Student może otrzymać dodatkowe punkty za udokumentowanie posiadania certyfikatów znajomości języka obcego oraz ukończenia kursów obsługi komputera, a także za aktywność społeczną studenta.

9. Skierowanie studenta do konkretnego działu odbywania praktyki będzie dodatkowo konsultowane z przedstawicielem przedsiębiorstwa gdzie praktyki będą realizowane (z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych kryteriów rekrutacji).Sprawozdanie z pierwszej edycji praktyk studenckich

 

Miejsca odbywanych praktyk i rekrutacja

W okresie wakacyjnym roku akad. 2009/2010 dziewięcioro Studentów kierunku Zarządzanie odbyło praktyki studenckie w ramach Projektu. Mieli oni możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń i nawiązania kontaktów, które mogą okazać się znaczące dla planowania i rozwoju ich przyszłej kariery zawodowej.

Studenci przez cztery tygodnie pracowali w różnorodnych działach renomowanych firm – Grupy Żywiec S. A. oraz Grupy Handlowej Emperia. Pod opieką opiekunów Praktykanci poznawali specyfikę funkcjonowania działu HR, Dystrybucji, Wsparcia i Rozwoju Sprzedaży w Grupie Żywiec S. A. oraz działu Logistyki i Marketingu w Grupie Handlowej Emperia.

Osoby, które odbyły praktyki przeszły wcześniej pomyślnie proces rekrutacyjny na który składało się osiągnięcie wysokiej średniej ocen z wybranych przedmiotów, poprawne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych oraz odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem organizacji.

 

Praktyki w opinii Praktykantów

Ocena odbytych praktyk

Przeprowadzone badanie opinii Studentów na temat odbytych praktyk pokazało, że cel praktyk, jakim było umożliwienie Studentom zdobycia najwyższej jakości doświadczenia zawodowego został zrealizowany. Studenci bardzo wysoko ocenili (w skali od 1 do 7 pkt. – średnia ocen powyżej 6) takie aspekty odbytych praktyk, jak: program praktyk – zarówno pod względem jego zgodności z rzeczywiście wykonywanymi zadaniami w trakcie praktyki, jak również jego zgodności z osobistymi zainteresowaniami, pracę opiekunów – zarówno pod względem poziomu merytorycznego, jak życzliwości, zaangażowania i gotowości do wyjaśniania różnych zagadnień dotyczących funkcjonowania wizytowanego przedsiębiorstwa i działu, efektywność wykorzystania czasu w trakcie praktyk.

Bardzo wysoko oceniona została także nabyta wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu funkcjonowania wizytowanego działu. Praktykanci jako zdecydowanie przydatne do podjęcia pracy w komercyjnych placówkach ocenili zdobyte w ramach praktyk doświadczenia i praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Średnia ogólnych ocen odbytych praktyk w skali od 1 do 7 wyniosła 6,63!.

 

Zdobyte kompetencje

Wśród najważniejszych, najwyżej ocenianych przez Studentów kompetencji, których rozwinięcie umożliwiły praktyki znalazły się: samodzielność, umiejętność zarządzania własnym czasem, umiejętność komunikowania się i zwięzłego przedstawiania swoich poglądów,  umiejętność korzystania z informacji z różnych źródeł, łączenia i porządkowania wiedzy, a także szybkość wdrażania się w nowe obowiązki.

Warto zacytować kilka wybranych wypowiedzi Praktykantów dotyczących najważniejszych korzyści związanych z odbyciem praktyk:

o   „Zwiększenie się pewności siebie w działaniu, dzięki samodzielności podczas pracy”

o   „Możliwość zapisania w CV odbycia praktyki w renomowanej firmie”

o   „Dowiedziałem się jak wygląda w praktyce praca wykonywana w dziale marketingu jednej z większych, liczących się na polskim rynku firm”

o   „Poznałem ciekawych, znających się na swojej pracy ludzi”

o   „Rozwinięcie umiejętności analitycznych”

o   „Zdobycie doświadczeń, które pomogą mi w dalszej ścieżce kariery zawodowej”

o   „Możliwość doświadczenia jak funkcjonuje tak duża organizacja”

 

Serdecznie zachęcamy Studentów rozpoczynających studia w roku akad. 2011/2012 do podjęcia wyzwania i wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na praktyki!

 

Zespół realizujący Projekt

Zmieniony: piątek, 06 kwietnia 2012 08:15