Sonda

Skąd dowiedziałeś/aś się o projekcie?
 
Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
Państwowa Szkoła Wyższa
Program Kapitał Ludzki
Rekrutacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 sierpnia 2009 14:58

Beneficjentami projektu mogą być tylko studenci studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Rekrutacja do projektu jest toż sama z procesem rekrutacji na studia.

W ramach projektu planuje się trzy nabory: w latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 do końca II roku (przez 2 lata cały zaplanowany zestaw zajęć).

Liczba studentów biorąca udział w poszczególnych działaniach projektu jest zróżnicowana.


Sposób rekrutacji do udziału w zadaniach:

  • zajęcia wyrównawcze z matematyki - objęci zostają studenci, którzy osiągną najsłabsze wyniki z przeprowadzonego w październiku testu kompetencji matematycznych (50% studentów I roku);
  • nowe przedmioty w ramach programu studiów oraz warsztaty „Firma Symulacyjna”- wszyscy studenci Zarządzania;
  • Letnia Szkoła Zarządzania Projektami – jedna grupa (firma symulacyjna) po I roku wybrana w oparciu o najlepsze wyniki w prowadzeniu firmy symulacyjnej;
  • praktyki – 10 osób wybrane w oparciu o kryteria: średnia ocen, motywacja (wybór konsultowany z przedsiębiorcą);
  • Biuro Karier: szkolenia z zakresu umiejętności miękkich – studenci Zarządzania na podstawie kolejności zgłoszeń; doradztwo – wszyscy studenci Zarządzania objęci projektem.
Zmieniony: wtorek, 01 grudnia 2009 17:47